Sjin and minty dating websites

Rated 3.93/5 based on 727 customer reviews

De Persgroep sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites, het gebruik van informatie die door middel van de websites is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de websites te kunnen raadplegen.De toegang tot en het gebruik van onze website U hebt het recht om onze websites voor privédoeleinden te gebruiken.Intellectuele eigendomsrechten Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de websites van de Persgroep berusten uitsluitend bij de Persgroep en haar licentiegevers.

V., gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9, (hierna: ‘de Persgroep’).Tevens dient u bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van geportretteerde.Privacy en cookies Het privacystatement en het cookiestatement van de Persgroep zijn van toepassing op ieder gebruik van websites van de Persgroep en maken integraal deel uit van deze voorwaarden. De Persgroep legt aanvullende informatie omtrent het gebruik van de diensten van de Persgroep vast en verzamelt deze informatie door middel van het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken.De Persgroep is uitgever van onder meer het AD, de Volkskrant, Trouw, Het Parool, Brabants Dagblad, ED, Tubantia, BN De Stem, PZC, de Stentor en de Gelderlander.Daarnaast heeft de Persgroep een aantal online services waaronder Topics.nl, Nationale Vacaturebank.nl, Intermediair.nl, en

Leave a Reply